8.1 albo nic, co zrobić gdy nie ma dofinansowania

W zeszłym tygodniu mieliśmy prawdziwą burzę związaną z ogłoszeniem przez PARP wyników 3 naboru działania 8.1. Ludzie, którzy w październiku posłuchali przedstawicieli PARP i złożyli wnioski 3-4 dnia naboru poczuli się skrzywdzeni. Nie ważne jak dobry był ich projekt – ze względu na zbyt wielu chętnych, wnioski złożone 3-4 dnia zostały odrzucone, gdyż decydująca była data złożenia wniosku.

Continue…

Warrena Buffeta mądrości na 2009

Zaczerpnięte z Financial Express:

Hard work : All hard work bring a profit, but mere talk leads only to poverty.

Laziness : A sleeping lobster is carried away by the water current.

Earnings : Never depend on a single source of income. (At least make your Investments get you second earning)

Spending : If you buy things you don’t need, you?ll soon sell things you need.

Savings : Don?t save what is left after spending; Spend what is left after saving.

Borrowings : The borrower becomes the lender’s slave.

Accounting : It?s no use carrying an umbrella, if your shoes are leaking.

Auditing : Beware of little expenses; A small leak can sink a large ship.

Risk-taking : Never test the depth of the river with both feet.  (Have an alternate plan ready )

Investment : Don’t put all your eggs in one basket.